R.I.P.

Magyarul English
2011. április 26-án a Proart munkatársa levelet írt a rádiónak, mely szerint a rádió az őáltaluk kiadott engedélyek nélkül működik. Levelükben felszólítják a tulajdonost a "jogsértő magatartás" megszüntetésére. Idézet a levélből:

 

On the 26th April 2011, coworker of Proart (an association who pictures itself as protecting copyrights for musical artists) sent an email to the radio, claiming that its working without their admission. In the email they demand to promptly terminate the music broadcasting, or pay charges for them.

Subject: Értesítés jogsértő tevékenységről (HIVATKOZÁSI SZÁM: PRI8131)
Date: Tue, 26 Apr 2011 16:03:49 +0200
From: ProArt Szövetség a Szerzői Jogokért <info@proart.hu>

Budapest, 2011. április 26.

Tárgy: Értesítés jogsértő tevékenységről (HIVATKOZÁSI SZÁM:
PRI8131)

Tisztelt Szolgáltató,

alábbi levelünket nem tudtuk ügyfelének eljuttatni, ezért kérjük továbbítsa felé. Amennyiben ügyfele 8 napon belül nem rendezi a rádió jogviszonyát, akkor kérni fogjuk a rádió adásának beszüntetését, reméljük erre nem kerül sor.

Levelünket minősített digitális aláírással láttuk el.

Üdvözlettel,

Buza Árpád
ProArt Szövetség a Szerzői Jogokért

Budapest, 2011. április 26.

Tárgy: Értesítés jogsértő tevékenységről (HIVATKOZÁSI SZÁM: PRI8131)

Tisztelt Üzemeltető!

A Szövetség a Szerzői Jogokért a szerzőket, előadóművészeket, hangfelvétel kiadókat, filmszerzőket képviselő közös jogkezelő illetve érdekképviseleti szervezetek által létrehozott szervezet. Alapítói: az Artisjus - Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület, az EJI - Előadóművészi Jogvédő Iroda, a FilmJus - Filmszerzők és Előállítók Szerzői Jogvédő Egyesülete, a Hungart - Vizuális Művészek Közös Jogkezelő Társasága Egyesület és a MAHASZ - Magyar Hanglemezkiadók Szövetsége. A Szövetség célja többek között az érintett jogosultak művei, teljesítményei jogsértő felhasználása elleni fellépés, valamint e fellépések összehangolása.

Információink szerint a http://pacebreaker.com címen egy Pacebreaker Rádió nevű webrádió működik (lásd mellékelt kép), MAHASZ-EJI és ARTISJUS engedélyek nélkül.

1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról (Szjt.) az alábbiakat rögzíti:

26.§ (8) A szerzőnek az is kizárólagos joga, hogy művét - másként, mint sugárzással vagy a (7) bekezdésben szabályozott módon - a nyilvánossághoz közvetítse, és hogy erre másnak engedélyt adjon. E joga kiterjed különösen arra az esetre, amikor a művet vezeték útján vagy bármely más eszközzel vagy módon úgy teszik a nyilvánosság számára hozzáférhetővé, hogy a nyilvánosság tagjai a hozzáférés helyét és idejét egyénileg választhatják meg.

73. § (1) Ha a törvény eltérően nem rendelkezik, az előadóművész hozzájárulása szükséges ahhoz, hogy

e) rögzített előadását vezeték útján vagy bármely más eszközzel vagy módon úgy tegyék a nyilvánosság számára hozzáférhetővé, hogy a nyilvánosság tagjai a hozzáférés helyét és idejét egyénileg választhassák meg.

76. § (1) Ha a törvény eltérően nem rendelkezik, a hangfelvétel előállítójának hozzájárulása szükséges ahhoz, hogy a hangfelvételt

c) vezeték útján vagy bármely más eszközzel vagy módon úgy tegyék a nyilvánosság számára hozzáférhetővé, hogy a nyilvánosság tagjai a hozzáférés helyét és idejét egyénileg választhassák meg.

77. § (1) Kereskedelmi célból kiadott hangfelvételnek vagy arról készült másolatnak a sugárzásáért és bármilyen más módon történő nyilvánossághoz közvetítéséért a szerzői jogi védelem alatt álló művek felhasználásáért fizetendő díjon felül a felhasználónak további díjat kell fizetnie, amely - a jogosultak közötti eltérő megállapodás hiányában - fele-fele arányban illeti meg a hangfelvétel előállítóját és az előadóművészt.

A MAHASZ és az ARTISJUS arról tájékoztatott bennünket, hogy Önök nem kértek engedélyt, így a rádió működése jogsértő.

Felhívjuk figyelmét, hogy a zenei felhasználás csak mindhárom engedély megléte és a jogdíjak teljes megfizetése esetén jogszerű. Kérjük figyelmesen olvassa el a jogosultak által kiadott és levelünkhöz mellékelt tájékoztatót.

Kérjük, hogy 8 napon belül pótolja az engedélyek beszerzését és erről értesítsen, hogy a saját rendszerünkben is lezárhassuk az eljárást. Amennyiben ez nem történik meg, akkor az adás beszüntetése iránt kell intézkednünk.

MAHASZ telefonos elérhetősége: 3914200
Artisjus elérhetősége: 4882735

A sértettek képviseletét igazoló meghatalmazásainkat megtekintheti a
<http://www.proart.hu/meghatalmazasok/>
http://www.proart.hu/meghatalmazasok/ címen.

Levelünket minősített digitális aláírással láttuk el.

Levelünket kapják:

1. Rádió üzemeltetője
2. Artisjus, Mahasz, EJI

Üdvözlettel,

Buza Árpád
Szövetség a Szerzői Jogokért
<mailto:info@proart.hu>info@proart.hu

Subject: Notification on non-legitimate activity (Reference no:
PRI8131)
Date: Tue, 26 Apr 2011 16:03:49 +0200
From: ProArt Copyright Association <info@proart.hu>

Budapest, April 26, 2011

Subject: Notification on non-legitimate activity (Reference no:
PRI8131)

To the attention of the Service Provider,

We could not post our below letter to your client; o please forward it to the named client.
Should this client of yours fail to clarify the legal situation of the radio station within 8 days and adapt that legal situation <in compliance with the prevailing legal requirements> we will require it to cease operating the station/programme.
We hope not to have to take this measure.

This letter is signed by means of verified digital signature.

Regards,

Mr. Árpád Buza
ProArt Copyright Association
Budapest, April 26, 2011.

Subject: Notification on non-legitimate activity (Reference no:PRI8131)

To the Attention of the Operator:

The ProArt Copyright Association is an organization co-founded by the joint manager of the rights of authors, performers, publishers of audio recordings and film authors and of <affected> interest groups.
The founders were:
Artisjus – Hungarian Bureau for the Protection of Authors' Rights; EJI – Association of the Arts Unions Bureau for the Protection of Performers´ Rights; FilmJus - HUNGARIAN SOCIETY FOR THE PROTECTION OF AUDIO-VISUAL AUTHORS' AND PRODUCERS' RIGHTS; Hungart – Joint Association of Visual Artists for the Management of Copyright Issues; and
MAHASZ – Hungarian Member of IFPI (International Federation of the Phonographic Industry)

Among others one of the missions of Proart Copyright Association is to take measures against the copyright-violating abuse of the oeuvre and productions of the copyright holders; and to coordinate such measures.

We learned that a web-radio station called Pacebreaker Radio is being operated at the following Internet address: http://pacebreaker.com (see attached screenshot) without holding, however, any licences from MAHASZ-EJI and ARTISJUS.

The Act No. LXXVI of 1999 on Copyright stipulates the following (among others):

26.§ (8) The author shall further have the exclusive right to communicate his work to the public in a manner other than
broadcasting or the means referred to in Paragraph (7) and to authorize another person therefor. This right shall in
particular cover the case when the work is made available to the public by cable or any other means or in any other
manner so that the members of the public can choose the place and time of the availability individually.

73. § (1) Unless otherwise provided by statute, the performer's consent shall be sought for:

e) making his performance available to the public by cable or any other device or in any other manner so that the
members of the public can choose the place and time of the availability individually.

76. § (1) Unless otherwise provided by statute, the consent of the producer of a sound recording shall be required for the
sound recording to be:

c) made available to the public by cable or any other means or in any other manner so that the members of the
public can choose the place and time of the availability individually.

77. § (1) In the case of the broadcasting, or communication to the public in any other manner, of a sound recording
released for commercial purposes or of its copy, the user must pay an additional remuneration, in addition to the
royalty to be paid for the use of the works under copyright protection, which shall be due to the producer of the
sound recording and the performer on an equal basis, unless otherwise agreed between those entitled.

We were informed by MAHASZ and ARTISJUS that you did not apply for a licence thus the operation of your radio station is violating the law.

We would like to draw your attention to the fact that the usage of musical products is only deemed legally approved if you are holding all three Licences and have fully paid the copyright fees. Please read carefully the attached letter issued by the owners of the copyrights.

Please correct the lack of licences (acquire the licences) within 8 days and notify us of this development so that we could close the procedure and record such closure in our internal archives.
Should you fail to do so we shall take measures to enforce the ceasing of the Radio's operations / your program.

MAHASZ Phone: (06 1) 391 4200
Artisjus Phone: (06 1) 488 2735

You can check upon our authorizations for representing the offended parties at:
http://www.proart.hu/meghatalmazasok/

This letter is signed by means of verified digital signature.
Copies of this letter are sent to:
1.       Operator of the Radio Programme
2.       Artisjus, Mahasz, EJI

 

Regards,
Mr. Árpád Buza
ProArt Copyright Association
<mailto:info@proart.hu>info@proart.hu


És most néhány privát komment a bezáratásról ...

Ez a rádió breakbeat stílust játszott, ami a mai napig rétegzene. Ismert sem volt, sehol nem reklámoztam, csak azok hallgatták akik tényleg szerették. Az itt játszott előadók a Proart oldalán felsorolt egyetlen kiadóhoz sem tartoznak, legtöbbször saját, gyakran egy személyes netes kiadókkal rendelkeznek.

A Proart és az általa képviselt szervezetek tehát úgy kívánnak ennek ellenére a rádió életben hagyásáért pénzt kérni, hogy teljesen egyértelmű: ebből a pénzből az előadókhoz SOHA semmi nem fog eljutni. A kért összeg akkora, hogy a rádió egyébként is nonprofit működését ellehetetlenítse. Ha nem fizetek, a szerverem elkobzásával és jogi következményekkel fenyegetnek.

Az itt játszott előadók közül sokkal kapcsolatban állok, gyakran ők maguk adtak nekem promóciós célból zenét, hogy rakjam be a rádióba. Nem beszélve arról, hogy rengeteg olyan zene volt hallható ami ingyenesen letölthető az előadók oldalairól. Az előadók támogatásának jele az is volt, hogy stationid-ket adtak a rádióhoz.

Anyagi hasznom a rádió üzemeltetéséből még csak közvetve sem származott soha. Sőt, a zenék felkutatása és megvásárlása anyagi teherrel járt, de ez nekem egy hobbi volt, amit mások is szerettek. Ismeretlen, de jó előadókat népszerűsíthettem.

Magyarországon ilyen körülmények között ellehetetlenítik a közösségi és non-profit rádiózást. Rengeteg ugyanígy járt internetes és éterben hallható rádióról tudok.

Ezen körülmények között úgy döntöttem, hogy a rádió működését nem kívánom folytatni.

Ezzel az oldallal kívánok emléket állítani a rádiónak és figyelmeztetni azokat, akik szerint ma szabadon választhatjuk meg hogy milyen rádiót hallgatunk.

And now, my private comments of the closure ...

This radio broadcasted in the breakbeat genre, which is still underground. It wasn't well known, nor advertised, only those people came here to listen to it, who really loved the music. The artists who have been played here, were completely outside of Proart's scope. They often had a self-made, one-person label for their music.

Proart - and other organizations represented by it - want me to pay charges for letting the radio stay alive, while the fact is: none of the artists played here will get any of these money. However, the amount of money they want me to pay is enough for existence of the radio (which was non-profit all the time) become impossible. If I won't pay them and continue the radio, they threat me with legal consequences and taking away my server.

I'm in contact with lots of the artists played here: they've often sent me promo music to put it in the radio. Moreover, lots of music played here was freely downloadable from the artist's pages. Also, sign of the support was, they gave me station id's for the radio.

I never made any profit of this radio, not even indirectly. I only spent time and money seeking for the music and buying them, but it was a hobby for me, which other people loved. I had the chance for making publicity for unknown but good artists.

This way, community based and non-profit broadcasting made impossible in Hungary. I know several other small internet (and even aired) radio stations, who struggle with the same problem.

Under these circumstances, I decided to discontinue the radio.

With this site, I wish to set up a memorial for the radio, and to send out a warning for those, who think there is freedom in choosing which radio station to listen to.

Hozzászólnál? Megteheted: Comments? Here you go: